Tarishi Hauwawi

December 14, 2008

Shusheni bei ya mafuta jamani, JK awaambia EWURA

Filed under: habari — tarishi @ 6:04 am

Na Mwandishi Maalum 

Rais Jakaya Mrisho Kikwete amesema kuwa Serikali imeitaka Mamlaka ya Usimamizi wa Nishati, Maji na Huduma za Umma (EWURA) kuyabana makampuni ya mafuta nchini ili yateremshe bei za bidhaa hiyo, kwa sababu bei ya mafuta duniani imepungua kwa kiwango kikubwa. 

Rais ameshangaa kwa nini wafanyabiashara hao wa mafuta hawapunguzi bei ya mafuta kwa kasi ile ile waliyoyapandishia mafuta bei wakati bei ya bidhaa hiyo kwenye soko la dunia ilipokuwa imepanda sana. 

Rais alikuwa akizungumza leo, Desemba 8, 2008, kwenye Baraza la Idd kwenye Sikukuu ya Iddi El Hajji kwenye Viwanja vya Karimjee mjini Dar Es Salaam. 

Rais Kikwete alitoa ufafanuzi kuwa Waziri wa Madini na Nishati anawasiliana na EWURA kuitaka mamlaka hiyo kuwabana wafanyabiashara wa mafuta, ili kupunguza bei la mafuta kwa sababu bei hiyo imeteremka mno kwenye soko la dunia. 

“Mbona hawa wafanyabiashara hawapunguzi bei kwa kasi ile ile kama walivyokuwa wakiipandisha,” ameuliza Rais kwenye hotuba yake ambayo kwa kiasi kikubwa ilielezea matatizo ya kuyumba kwa soko ya fedha duniani, na hivyo kusababisha matatizo makubwa ya uchumi kimataifa. 

“Kama walivyokuwa hodari katika kupandisha, hivyo hivyo wanatakiwa kuwa hodari katika kuteremsha. Hodari wa kuamka mapema ni lazima awe hodari wa kukabiliana na umande,” amesisitiza Rais Kikwete. 

Bei ya mafuta nchini ilipanda kwa kasi sana kulingana na ongezeko la bei ya bidhaa hiyo kwenye soko la dunia kati ya Desemba mwaka 2005 hadi Julai mwaka huu. Bei ya pipa la mafuta ilipanda kutoka dola za Marekani 50 hadi kufikia dola 147. 

Lakini kutokana na kupungua kwa kiasi kikubwa cha mahitaji ya mafuta, hali iliyosababishwa na kuyumba kwa uchumi wa dunia kulikosababishwa na zahama kubwa katika mfumo wa fedha duniani, bei hizo zimeteremka ghafla. 

Rais Kikwete amesema kuwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, bei ya pipa moja la mafuta imeteremka kutoka dola 147 hadi kufikia dola 45, chini ya kiwango cha bei za bidhaa hiyo ilipoanza kupanda Desemba 2005. 

Rais Kikwete pia amesema kuwa pamoja na kwamba hazijaonekana dalili za dhahiri za kuyumba kwa uchumi wa Tanzania kutokana na mtikisiko katika uchumi wa dunia, lakini madhara ya mali hiyo yanaweza kuikumba Tanzania. 

“Kwa maana hiyo, masoko ya bidhaa zetu katika nchi hizo yamedhoofika. Uuzaji wa mazao yetu makubwa kama ya kahawa na pamba unaweza kuathirika. Vile vile tuna shaka kwamba tunaweza kuathirika kwenye mapato yatokanayo na utalii, ambayo sasa tunayategemea sana kwa uchumi wetu,” amesema Rais Kikwete.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: